Tennis no Ouji-Sama: Motto Gakuensai no Ouji-Sama – More Sweet Edition Cheats

Cheat mode:
Unlock the following Omake entries by entering the corresponding codes at the Omake section of the password menu:

Atobe – 9207-0018-6910-1990
Atobe – 9207-0018-2720-4810
Atobe – 9207-0019-7244-7560
Atobe (Jump) – 1606-0057-5059-3380
Atobe (Secret) – 9207-0017-5301-0290
Chitose – 9207-0018-9207-9300
Fuji – 9207-0015-5885-0730
Fuji – 9207-0014-3594-0980
Hiyoshi – 9207-0012-4102-6400
Kikumaru – 9207-0016-6094-3480
Kirihara – 9207-0010-1929-2610
Kirihara – 9207-0018-7451-5710
Marui – 9207-0015-6501-2670
Mizuki – 9207-0017-1384-7730
Mukahi – 9207-0010-5022-3810
Nioh – 9207-0012-3368-9730
Nioh and Yagyuu – 9207-0013-8744-1920
Ohtori – 9207-0015-6875-4810
Oshitari – 9207-0014-1807-8250
Oshitari – 9207-0018-7393-5520
Ryoma – 9207-0019-3610-6790
Ryoma – 9207-0011-2531-3960
Ryoma – 9207-0016-6482-4730
Ryoma (Secret) – 9207-0018-1967-6760
Saeki – 9207-0019-1689-2680
Sanada – 9207-0014-1971-8890
Sengoku – 9207-0010-8978-4670
Shiraishi – 9207-0013-8768-5480
Shiraishi and Kinchan – 9207-0017-4876-6650
Shishido – 9207-0016-4071-7800
Tezuka – 9207-0019-3074-1690
Tezuka – 9207-0011-5855-9650
Tooyama – 9207-0015-3477-6920
Yanagi and Sanada – 9207-0014-3855-0180
Yukimura – 9207-0010-4837-2270
Yukimura – 9207-0017-3540-4190?

Related Articles

Close